True

ป้ายรางวัล

นอกจากการได้รับชื่อเสียงจากคำถามและคำตอบของคุณแล้ว คุณได้รับป้ายรางวัลสำหรับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ป้ายรางวัล จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์ของคุณและโพสต์ของคุณ

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.